Polityka prywatności


INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

Sklep Danusia Monika Hildebrand
Gościejowice 51, 49-100 Niemodlin
NIP 754-100-09-14

email: czesci@auto-czesci.net.pl

tel. 502 299 147

- jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy podane przez Ciebie dane (adres, imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) w celu realizacji zamówień, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmom kurierskim. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:
    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
    prawo do usunięcia danych
    ograniczenia przetwarzania danych
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
    prawo do przenoszenia danych
    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Sklep Danusia Monika Hildebrand
Gościejowice 51, 49-100 Niemodlin
NIP 754-100-09-14
email: czesci@auto-czesci.net.pl
tel. 602618001

Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do siedziby firmy

Sklep Danusia Monika Hildebrand
Gościejowice 51, 49-100 Niemodlin
NIP 754-100-09-14
email: czesci@auto-czesci.net.pl

tel. 602618001
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówień.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.